Εγκαταστάσεις

FacebookTwitterEmailPrintLinkedIn

Στην Αθήνα η Πετσιάβας Α.Ε. στεγάζεται σε ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις  8.000 m2 από όπου εκτελούνται όλες οι δραστηριότητες της εταιρείας:

  • Διοικητικές υπηρεσίες
  • Παραγωγή, συσκευασία & ποιοτικός έλεγχος φαρμακευτικών προϊόντων
  • Αποθήκευση & διανομή
  • Τμήμα έρευνας και χημείο.

Στον τομέα παραγωγής, συσκευασίας και ποιοτικού ελέγχου φαρμακευτικών προϊόντων απασχολούνται συνολικά 30 άτομα.

Στη Θεσσαλονίκη η Πετσιάβας Α.Ε. στεγάζεται σε γραφεία – αποθήκες 1.300 m2 σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 11.300 m2.