Φαρμακοεπαγρύπνηση

FacebookTwitterEmailPrintLinkedIn

Η Φαρμακοεπαγρύπνση είναι η επιστήμη και οι δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με την ανίχνευση, την αξιολόγηση, την κατανόηση και αποτροπή ανεπιθύμητων ενεργειών και άλλων προβλημάτων τα οποία συνδέονται με τα φάρμακα.

Συνεχής στόχος του τμήματος φαρμακοεπαγρύπνησης της εταιρείας ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ Α.Ε. είναι η διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας μέσω της συνεχούς παρακολούθησης των δεδομένων ασφάλειας των φαρμακευτικών προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά, συνεισφέροντας έτσι στο δικαίωμα των ασθενών σε ασφαλή και αποτελεσματικά φάρμακα.

Για ανεπιθύμητες ενέργειες σχετικές με κάποιο προϊόν της ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ Α.Ε., μπορείτε να επικοινωνείτε ως εξής:
Τηλέφωνο: +30 210 6202301 ext 127 (ώρες γραφείου)
24ωρη γραμμή: +30 210 6202357
Fax: +30 210 8077079