Αντιδιαρροικά

FacebookTwitterEmailPrintLinkedIn

Ultra – Levure ®   (Saccharomyces Boulardii CNCM I745) 

Παρασκευάζεται στη Γαλλία στα Laboratoires BIOCODEX.