Όραμα

FacebookTwitterEmailPrintLinkedIn

visionNα είμαστε η πρώτη επιλογή των πελατών μας σε όλους τους τομείς που απευθυνόμαστε και παράλληλα να ικανοποιούμε οικονομικά και αποτελεσματικά τις απαιτήσεις τους παρέχοντας ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες μέσα από τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη συνεχή εξέλιξη και την επέκταση των δραστηριοτήτων μας.

Φιλοσοφία / Αποστολή

Επικεντρωνόμαστε στον άνθρωπο
Βασική μας προτεραιότητα είναι ο άνθρωπος και εστιάζουμε τη στρατηγική και την οργάνωση της εταιρείας προς αυτή την κατεύθυνση. Οι καθημερινές επαγγελματικές μας πρακτικές επιδιώκουν τη συνεχή φροντίδα για καλή ζωή και την ευημερία προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
Παράγουμε ποιοτικά προϊόντα
Μέσα από σκληρή δουλειά και καινοτομία στοχεύουμε στη δημιουργία προϊόντων τα οποία θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, θα παρέχουν αξιόπιστες λύσεις στην αγορά και θα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη και την πρόοδο της χώρας.
Δημιουργούμε αξία
Υπηρετούμε τη φιλοσοφία του ιδρυτή της εταιρείας Νικόλαου Πετσιάβα και πιστεύουμε ότι το πιο σημαντικό για μια εταιρεία είναι να δημιουργεί αξία για τους μετόχους, τους εργαζομένους, τους συνεργάτες και τους πελάτες τους.